ร่วมแสดงความคิดเห็น

สวนดุสิต นครนายก น่าเรียนเพราะ
 

สถิติการเยี่ยมเยือน

Content View Hits : 1115500


สนุกสุขหรรษา สาธิตละอออุทิศ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการพื้นบ้าน "สนุกสุขหรรษา สาธิตละอออุทิศ" โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (Practicum2) โดยเน้นฝึกทักษะการทำงานให้นักศึกษาได้ระดมความคิด วางแผน เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก เด็ก ครู ผู้ปกครอง ร.ร.สาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยฐานกิจกรรม สอยดาวน้อย โยนห่วงกันเถอะ ตุ๊กตาฉันสีสันสวย ปากระป๋องพาเพลิน และไอศกรีมหวานเย็น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และอบอุ่นตลอดงาน ภาพข่าว อ.มุทิตา ทาคำแสน 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก


 
ดูงานนิทรรศการแฟ้มผลงาน ณ ร.ร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯ นครนายก เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการแฟ้มผลงาน ณ ร.ร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก ประจำปีการศึกษา 1/2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร ครูประจำชั้น นักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 5 เป็นผู้ให้ความรู้ พร้อมทั้งสะท้อนคุณค่าของผลงานเด็กให้แก่นักศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครูในอนาคตต่อไป


 
นักศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้นิมนต์พระสงฆ์  9 รูป ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ศูนย์ฯ  หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์  นักศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา


 
นักศึกษาเลือกตั้งนายกสโมสร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ.ห้องเรียน 112 ฝ่ายกิจการนักศึกษาศูนย์ฯนครนายกได้มีการ จัดลงคะแนนเสียง เลือกตั้งนักศึกษาเพื่อเป็นนายกสโมสร พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา

 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ณ.ห้องเรียน 112 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดปฐมนิเทศ/รายงานตัวนักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นประธาน และมีทีม อาจารย์ชี้แจงด้านการจัดการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษา


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 15

คำนิยมร่วม มสด.นครนายก

 

บุคลิกภาพของนักศึกษา

 

QR Code

      

       www.dusitnakhonnayok.com