ร่วมแสดงความคิดเห็น

สวนดุสิต นครนายก น่าเรียนเพราะ
 

สถิติการเยี่ยมเยือน

Content View Hits : 849383


ร่วมกิจกรรมงานมะปรางหวานมะยงชิด

ณ.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 57 ในงานมะยงชิดมะปรางหวาน ประจำปี 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้รับเกียรติจาก ทางจังหวัดฯและสมาคมมะปรางมะยงชิด ให้เป็นผู้ดำเนินงานจัดการประกวดธิดามะปรางหวานมะยงชิด โดยมีบุคลากรจากศูนย์ฯเป็นคณะกรรมการ และ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประธานการตัดสินการประกวด


 
เลือกตั้งกรรมการ ประเภทคณาจารย์ประจำ

ศูนย์ฯนครนายกตั้งคูหาเลือกตั้ง กรรมการมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำเมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.00 น.


 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.dusit.ac.th/sdu2011/index.php?incevt=event|newsviewer.php&newsid=2845

 
จัดงานเลี้ยงรับพี่กลับบ้าน

โครงการรับพี่กลับบ้านประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม รับพี่กลับบ้าน" เนื่องจากการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้สิ้นสุดการฝึกสอนแล้ว ดังนั้นนักศึกษารุ่นน้อง ทุกชั้นปีจึงได้เตรียมดอกไม้และของขวัญให้พี่ชั้นปีที่ 5 ทั้ง 17 คนเพื่อเป็นการแสดงความรักและให้กำลังใจ พร้อมกันนี้รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดเทคนิคการสอนและข้อคิดดีๆ สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึกสอนต่อไป จากนั้นได้มีการแสดงของรุ่นน้อง รับประทานอาหารร่วมกัน และรับฟังดนตรี ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก


 

ดุประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://dusit.ac.th/sdu2011/Activities/10378.html

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสิ์รายงานตัว2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจําปีการศึกษา 2557(รอบรับตรง)


 

คลิก

 
เข้าค่ายลูกเสือ

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนครนายก จำนวน 23 คน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C ) ณ.ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ้งอยู่ในหลักสูตร วิชา4081401 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื่องต้นโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 3 ศูนย์ฯ คือ นครนายก ลำปาง และในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมทั้งหมด 178 คน. เข้าร่วม โครงการ


ดูประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ http://dusit.ac.th/sdu2011/Activities/10243.html

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 10

คำนิยมร่วม มสด.นครนายก

 

บุคลิกภาพของนักศึกษา

 

QR Code

      

       www.dusitnakhonnayok.com