ร่วมแสดงความคิดเห็น

สวนดุสิต นครนายก น่าเรียนเพราะ
 

สถิติการเยี่ยมเยือน

Content View Hits : 1127690


โครงการ กระทำความดี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการ กระทำความดี ซึ่งอยู่ในวิชา จริยศาสตร์ โดยการบำเพ็ญประโยชน์ ณ.วัดเจดีย์ทอง จังหวัดนครนายก


 

 
สนุกสุขหรรษา สาธิตละอออุทิศ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการพื้นบ้าน "สนุกสุขหรรษา สาธิตละอออุทิศ" โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (Practicum2) โดยเน้นฝึกทักษะการทำงานให้นักศึกษาได้ระดมความคิด วางแผน เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก เด็ก ครู ผู้ปกครอง ร.ร.สาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยฐานกิจกรรม สอยดาวน้อย โยนห่วงกันเถอะ ตุ๊กตาฉันสีสันสวย ปากระป๋องพาเพลิน และไอศกรีมหวานเย็น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และอบอุ่นตลอดงาน ภาพข่าว อ.มุทิตา ทาคำแสน 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก


 
ดูงานนิทรรศการแฟ้มผลงาน ณ ร.ร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯ นครนายก เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการแฟ้มผลงาน ณ ร.ร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก ประจำปีการศึกษา 1/2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร ครูประจำชั้น นักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 5 เป็นผู้ให้ความรู้ พร้อมทั้งสะท้อนคุณค่าของผลงานเด็กให้แก่นักศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครูในอนาคตต่อไป


 
นักศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้นิมนต์พระสงฆ์  9 รูป ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ศูนย์ฯ  หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์  นักศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา


 
นักศึกษาเลือกตั้งนายกสโมสร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ.ห้องเรียน 112 ฝ่ายกิจการนักศึกษาศูนย์ฯนครนายกได้มีการ จัดลงคะแนนเสียง เลือกตั้งนักศึกษาเพื่อเป็นนายกสโมสร พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 15

คำนิยมร่วม มสด.นครนายก

 

บุคลิกภาพของนักศึกษา

 

QR Code

      

       www.dusitnakhonnayok.com